ihale dokümanındaki çelişkilere ilişkin Danıştayın emsal kararları

image_pdfimage_print
58 / 100

ihale dokümanında çelişkiler

ihale dokümanında çelişki, katılacak kişilerde tereddüde neden olmakta ve tam rekabet ortamının oluşmasını engellemektedir

Danıştay’a göre ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Aynı zamanda ihale koşulları, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ilkelere halel getirmeyecek şekilde açık ve net düzenlenmelidir.

Emsal K: Danıştay 13. Daire, E. 2019/4171, K. 2020/42, T. 07.01.2020

İhale dokümanında yer alan kurallar, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamalarında herhangi bir tereddüt veya çelişkiye yol açmamalıdır.

Emsal K: Danıştay 13. Daire, E. 2021/235, K. 2021/1192, T. 06.04.2021

Başka bir deyişle, ihalede katılımın ve dolayısıyla rekabetin tam olarak sağlanabilmesi için ihale dokümanının herkes tarafından anlaşılabilecek açıklıkta ve netlikte hazırlanması gerekmekte olup; ihale dokümanı bu şekilde hazırlanmamış ihaleler, Kanun’un öngördüğü amaçları gerçekleştirmekten uzak olacaktır

İhalede görünür bir rekabetin sağlanabilmesi için alım konusuna, isteklilere ve ihale sürecine ilişkin tüm açıklama ve kuralların herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak netlikte belirlenmiş olması zorunludur. Bu nedenle idarenin ihaleye ilişkin yaptığı düzenlemelerde anlaşılabilirliği gözetmesi gerekir.

Ayrıca idareye yapılan şikayetler de ciddiyetle ele alınmalı ve ihale dokümanına ilişkin bilginin, istekli olabilecekler tarafından ortak şekilde anlaşılıp paylaşılabilecek nitelikte olduğundan emin olunmalıdır.

Zira ihaleye ilişkin birçok koşulun yer aldığı ihale dokümanının anlaşılabilir olması açıklığın bir gereği olup bu şekilde kuşkuların giderilmesiyle ihaleye katılım artacak ve saydam rekabet gerçekleşecektir. 

image_pdfimage_print