Pazarlık usulü ihale seçimlerine ait Danıştay’ın Değerlendirmesi

image_pdfimage_print
58/ 100

Pazarlık usulü ihale seçimlerine ait Danıştayın Değerlendirmesi

Günümüzde Pazarlık usulü ihale seçimleri kesintiye uğrayan idari faaliyetlerin ve kamu hizmetlerinin devamlılığının bir an önce sağlanması amacına yönelmiştir.

Emsal Kararlar:

  • Danıştay 13. Daire, E. 2021/883, K. 2021/1566, T. 26.04.2021, 
    Danıştay 13. Daire, E. 2021/2848, K. 2021/5269, T. 22.12.2021,
  • Danıştay 13. Daire, E. 2021/4793, K. 2022/1591, T. 12.04.2022, 

Fakat uygulamada ihtimallerden veya faraziyelerden yola çıkılarak bu usule başvurulduğu .Bu gibi işlemlerin; henüz fiili bir durum mevcut değilken, olası tehlikeler veya projelerden hareketle pazarlık usulüne göre ihale edilmesinde kamu menfaatlerine uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi gerekir.

Her zaman mevcut olan bir deprem riski bu usulün kullanılabilmesi için sebep teşkil
edemeyeceği gibi yıllar önce gerçekleşmiş bir depremle de pazarlık usulü uygulamasına gerekçe oluşturulamaz.(Danıştay 13. Daire, E. 2021/5112, K. 2022/841, T. 03.03.2022)

İlansız pazarlık usulünün uygulanmasına sebep olan olay, ihale yapılmasını gerektiren durumdan önce idare tarafından
öngörülemez nitelikte olmalı ve idarenin iradesinden bağımsız olarak gerçekleşmeli; aynı zamanda bu olayın öngörülememesi de objektif kriterlere dayanmalıdır.

İhalelerde öngörülemezliğin yanında ve onunla bağlantılı olarak ivediliğin ortaya çıkmış olması gerekir. İvedilik şartı, ihale konusu mal veya hizmetin hızlıca temin edilmesini veya işin bir an önce bitirilmesini sağlamaya yöneliktir.( Danıştay 13. Daire, E. 2021/883, K. 2021/1566, T. 26.04.2021)

Danıştay’a göre, ivedilik şartının niteliği gereği ihale konusu işin de bir an önce sonuçlandırılması ve örneğin 1460 gün (48 ay) gibi uzun bir süreye yayılmaması gerekir.

Emsal Danıştay Kararı: Danıştay 13. Daire, E. 2021/2112, K. 2021/2178, T. 10.06.2021,

Karardan Alıntı: ..Aynı yönde ihale konusu işin 1100 gün (3 yıl) gibi uzun bir sürece yayıldığı, bu nedenle 21. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde öngörülen şartların oluşmadığı yönündeki karar için bkz. 

Aynı yönde ihale konusu yol ve köprü gibi yapım işlerinin bitirilme süresinin 900, 800 ve 400 gün olarak belirlenmesinin ivedilik şartı ile bağdaşmadığı yönündeki karar

  1. Danıştay 13. Daire, E. 2021/2848, K. 2021/5269, T. 22.12.2021
  2. Danıştay 13. Daire, E. 2021/883, K. 2021/1566, T. 26.04.2021
  3. Danıştay 13. Daire, E. 2021/3882, K. 2021/3059, T.29.09.2021

işin bitirilme süresinin 300 gün olarak belirlenmiş olmasının ivedilik şartıyla bağdaşmadığı da söylenemez.424 Bu kararlardan hareketle ivedilik şartının sağlanabilmesi için idare tarafından ihalenin bir an önce yapılması ve ihale konusu alımın yıllarca sürmemesi gerektiği sonucuna ulaşılabilir

Emsal Karar:  Danıştay 13. Daire, E. 2021/4793, K. 2021/1591, T. 12.04.2022,

Karardan Alıntı : ..İdare mahkemesince, işin bitirilme süresinin 300 gün olarak belirlenmesinin ivedilik şartıyla bağdaşmadığı da ifade edilerek verilmiş olan iptal kararı; Danıştay tarafından, ihalede 21. maddenin (b) bendinde sayılan şartların gerçekleştiği ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

image_pdfimage_print