ihale şartnamesinde açıklama istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı yayınlanan zeyilname ile ihalenin, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılarak sonuçlandırılacağı şeklinde İdari Şartname’de değişiklik yapıldığı, İdari Şartname maddesinde değişiklik yapıldığı ve bu hususa ilişkin olarak bir düzeltme ilanının yapılmadığı, mezkûr değişikliğin ihaleye katılım için istenilen yeterlik belgelerine ve kriterlerine ilişkin olmadığı, bu çerçevede zeyilname ile yapılan değişikliğin ihale konusu alanda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin ihaleye katılım kararlarını ve isteklilerce tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek nitelikte olmadığı, davacının ihaleye teklif verdiği hususları nazara alındığında bu iddia yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print