Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketlerde hisse devrinin kural olarak tescilinin zorunlu olmadığı ve Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan bilgilerin şirketin son ortaklık durumuna dair bilgileri içermeyebileceği dikkate alındığında ve sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimsenin pay sahibi olarak kabul edileceği hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde anonim şirketlerde ortaklık durumunun ancak pay defterinden anlaşılabileceği, yönetim kurulu karar defterinde ise ortaklık durum bilgisinin bulunmasının zorunlu olmadığı Buna göre her ne kadar *tarihinden önce yönetim kurulu karar defterinde ortaklık durumu gösterilmemiş ise de unvan değişikliği öncesi  pay defterinde * tarihinden itibaren şahsın şirkette %50’den fazla hisseye sahip olduğunun yazılı olduğu, anonim şirketlerde ortaklık durumunun ancak pay defterinden anlaşılabileceği dikkate alındığında anılan şahsın ortaklık durum belgesinin düzenlendiği * tarihinden geriye doğru kesintisiz bir yıldan fazla süredir tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olma şartını sağladığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına dair karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print