İhale itirazen şikayet başvurularında teknik görüş alınmasında takdir yetkisi(Danıştay Kararlı)1

image_pdfimage_print
65/ 100

İhale itirazen şikayet başvurularında teknik görüş alınmasında takdir yetkisi

Kamu İhale Kanun’un 12. maddesine aykırılığı itirazen şikâyet dilekçesinde açıklanmış teknik kriterler hakkında Kurul tarafından inceleme yapılmaktadır.

Kamu İhale Kurulu, Kanun’un 53. ve 56. maddeleri uyarınca resmi ve özel kurum, kuruluş veya kişilerden belge, bilgi, görüş isteyebilir ya da özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili ihtisas sahibi kişilerin görüşüne başvurabilir.

Bu bir zorunluluk olmayıp, itirazen şikâyet başvurusunda yer alan iddiaların karşılanması için uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak takdir yetkisi kullanılmaktadır.

Emsal Karar : Danıştay 13. Daire, E. 2021/340, K. 2021/482, T. 15.02.2021,

Ancak itirazen şikâyet dilekçesinde somut ve ciddi nitelikte açıklamalara yer verilmiş olması, aynı zamanda incelemenin teknik uzmanlık
gerektirmesi halinde Kurul’un ihtisas sahibi kişilerin görüşüne başvurması gerekmektedir.

Emsal Karar : Danıştay 13. Daire, E. 2021/4738, K. 2021/4486, T. 13.12.2021

Kurul tarafından teknik görüş alınmasına karar verilmesi halinde, teknik görüşün amacına ulaşabilmesi ve karara esas alınabilmesi için ihtilafın özünü, bilimsel gerekçeleri içerecek ve hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatması gerekir.

Emsal Karar : Danıştay 13. Daire, E. 2021/2898, K. 2021/2741, T. 09.09.2021,

Teknik kriterler bakımından rekabeti daraltıcı nitelikte olduğuna ilişkin açık bir tespite yer verilmeden, ihtimale dayalı ve rekabeti artırıcı önerilerin yer aldığı teknik görüş ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte değildir.

Emsal Karar : Danıştay 13. Daire, E. 2022/2444, K. 2021/2768, T. 21.06.2022

Bu gibi durumlarda tahmine dayalı olmayan ve net bit teknik görüş alınarak karar verilmesi gerekir.

Emsal Karar : Danıştay 13. Daire, E. 2020/1452, K. 2020/1921, T. 13.07.2020

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanun’da teknik kriterlerde objektifliğin ve ihalede tarafsızlığın sağlanabilmesi için teknik kriterler bakımından detaylı kurallara yer verildiği ve idarenin belirlediği koşulların objektifliğinin teknik görüş alınarak Kurul tarafından incelenmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer bir ifadeyle, rekabeti engelleyici teknik kriterler belirlenmesini engelleyen kurallara uyulmasıyla Kanun’un eşitler arası rekabetin gerçekleştirilmesini amaçlanmıştır

image_pdfimage_print