Aralarında doğal bir bağlantı olması ve mal alımı hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilmesi

image_pdfimage_print
55/ 100

idarelerin ihtiyacının bunu gerektirmesi halinde ise söz konusu işlerin bir arada ihale edilmesi

Doğal bir bağlantı olmadıkça mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilememesi ilkesi, ihalelere katılımın artırılmasıyla rekabetin sağlanmasına ve idarenin ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına hizmet etmektedir.

Böylece yeterlilik koşullarının her bir konu bakımından ayrı değerlendirilmesiyle istekli potansiyeli artmakta ve ehil kişilerin ihtiyacı en uygun şekilde karşılaması mümkün olmaktadır. Bir arada ihale edilen ve aralarında doğal bir bağlantı olmayan alımlarda, yeterlilik koşullarının birlikte aranması ve/veya ağırlaşması sonucunda ehil istekli bulunması zorlaşarak katılım azalmakta ve yarışmanın amacına ulaşması güçleşmektedir.

Aralarında doğal bir bağlantı olması ve idarenin ihtiyacının bunu gerektirmesi halinde ise söz konusu işlerin bir arada ihale edilmesi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesinin hayata geçirilmesine, piyasada doğal bağlantılı işler bakımından daha çok ehil isteklinin bulunmasına ve ihtiyaca uygun yarışmaya imkân sağlamaktadır.

Danıştay, yapım işlerinin alımı sürecinde bir takım hizmet edimlerinin de bulunmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek “rutin yol bakım, yapım ve onarımı ile kar ve buzla mücadele işleri arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olduğuna karar vermiştir.

Emsal Karar : Danıştay 13. Daire, E. 2022/2769, K. 2022/2999, T. 04.07.2022

Benzer şekilde şehir içi toplu taşıma ihalesinde “malzeme, akaryakıt ve şoför (personel) olmaksızın ihale konusu taşıma işi gerçekleştirile meyeceği” için bunlar arasında doğal bir bağlantı olduğu; malzeme dahil yemek hizmeti ihalesinde “yemek işine konu alanların boya, badana ve küçük onarımları”nın yüklenicinin yerine getirmesi gerekli ve “yürütülen faaliyetin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan”
etkinlikler olduğunu değerlendirmiştir.

Emsal Karar : Danıştay 13. Daire, E. 2019/2887, K. 2019/2532, T. 12.09.2019

Özetle, fonksiyonel bakımdan bir takım alımların birlikte ihale edilmesi idarenin ihtiyacının karşılanması için kaçınılmaz olup; asıl alım konusunun ifası için doğrudan gerekli olan veya ifasının doğal bir sonucu olan diğer alımların asıl alımla aralarında doğal bir bağlantının bulunduğu kabul edilmektedir

image_pdfimage_print