ihale sözleşmesinde belirtilen giysi dolapları kat ofisi tezgah dolabı ve temizlik odası dolaplarının detay ve projelerinde sayılan imalatların götürü bedel kapsamında yapılması zorunluluğu olduğundan mahkemece yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak sözleşmenin tüm ekleri ile düzenlenen hakediş ve ödeme belgeleri de denetime açık olarak incelettirilmek suretiyle ihale bedeli içerisinde giysi dolapları, kat ofisi tezgah dolabı ve temizlik odası dolapları imalatlarının bulunup bulunmadığının, bu kalemlere ilişkin olarak davalıya ödeme yapılıp yapılmadığının incelettrilmesi, ödeme yapılmadığının saptanması halinde şimdiki gibi davanın reddine karar verilmesi, ödeme yapılıp bu imalâtların teslim edilmediğinin belirlenmesi halinde ise davacının isteyebileceği alacağın miktarının hesaplattırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozulması (Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print