ihale sözleşmenin haklı nedenle fesih edildiği irad kaydedilen kesin teminat mektubu güncelleme bedelinin ve hakedişlerden fazla ödenen tutarın tahsili istenmiş olup firmanın yargılama sırasında iflas ettiğinden ve 2. alacaklılar toplantısı da yapıldığından alacak davası İİK maddesinde düzenlenen kayıt kabul davasına dönüşmüştür Alacak miktarı belirlenmeden kayıt kabul kararı verilemez İflas tarihine kadar olan yasal faiz hesaplanıp, işlemiş faizi ile birlikte kaydı gereken toplam alacak miktarının infazı mümkün ve tereddüte yer vermeyecek şekilde bilirkişi aracılığıyla belirlenmesinden sonra, bu miktar üzerinden iflas masasına kayıt kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın kayıt kabul davasına dönüştüğü dikkate almadan belirlenen miktarın davalıdan alınıp faizi ile birlikte davacıya verilmesine karar verilmesi ve tahsil hükmü kurulması hatalı olmuş, kararın bozulması gerekmektedir (Yargıtay K.T.2022

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print