imzalanan ihale sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan işlerin bedelinin tespitinde birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.“. 7.maddesinde ise; “KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.” hükümleri mevcut olup, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda sözleşme kapsamında bakiye iş bedeli KDV hariç *TL, yine sözleşme kapsamı dışında yapılan imalatların bedeli ise KDV hariç * TL olarak hesaplanmış, mahkemece * TL yönünden itirazın iptaline karar verilmiştir. Oysa sözleşmenin 7. madde hükmüne göre, KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp, bilirkişi raporunda hesaplanan bedele KDV ilavesi suretiyle bedel hesaplanarak, ilk karar davalı vekilince temyiz olunduğundan davalı yönünden usuli kazanılmış hak da dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması hk Yargıtay K.T2022

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print