ihale kapsamındaki şartları taşımadığı iddiasıyla yapılan şikâyet başvurusunun reddine yönelik itirazen şikâyet başvurusu üzerine iş deneyimi kapsamında sunulan belgelerin iş eksilişine yönelik anlaşma olmaksızın sunulduğu ve ihale konusu işe benzer iş kapsamında bulunmadığı ile iş deneyim belgesindeki faturaların ihale konusu bedel için aranan malî yeterlilik miktarına denk gelmediğinden bahisle tüm kısımlar için ihale dışı bırakılmasına dair Kamu İhale Kurumunun kararı işleminde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print