ihale üzerinde bırakılan isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, 2 ortaklı bir tüzel kişilik olduğu, ortaklardan Şti. tüzel kişiliğin % 90, diğer ortak  ise % 10 hisseye sahip olduğu şahsıb aynı zamanda tüzel kişiliği münferiden temsile yetkili olduğu, sunulan Ortaklık Tespit Belgesi’nin standart forma uygun olmakla birlikte içeriğinde yer alan tüzel kişilikte hakim hisseye sahip Şti.nin tüzel kişiliği temsil ve ilzamına yetkili olduğuna yönelik *tarihli Sicil Gazetesi sayfasındaki ilanı ile çeliştiği  Şti.nin ihale üzerinde bırakılan tüzel kişiliği temsil ve ilzamına ilişkin yetkisinin bulunmadığı anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin hakim hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulmasına rağmen, söz konusu ortaklığın * tarihinden beri korunmakla birlikte, belgesi kullanılan tüzel kişiliği  İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin temsiline ve yönetimine yetkili olmaması nedeniyle sunulan iş deneyim belgesinin kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print