ihalede numune teslimi yapan istekliler tarafından, Teknik Şartname’ye uygunluklarının belirlenmesi amacıyla ihale konusu işte kullanılacak tüm malzemelere ilişkin numunelerin (makinalar için katalog, çelikler için kesit) teklif dosyaları kapsamında idareye teslim edilip edilmediği, bu kapsamda sunulan numunelerde eksiklik bulunup bulunmadığı gibi sunulan numunelerin Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemelere uygun olup olmadığı hususunun kontrol edilmesi,  eksik numune sunulması veya sunulan numunelerin Teknik Şartname’ye uygun olmaması durumunda hangi numunenin eksik sunulduğu veya hangi numunenin Teknik Şartname’nin hangi düzenlemesine uygun olmadığına yer verilerek usulüne uygun tutanakların tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print