idarenin talep ettiği ihale bedelinin işin kabulünden sonra ortaya çıkan gizli ayıplı imalatların giderilme bedeline ilişkin olduğu ve ayıplı imalatların gizli ayıpların ortaya çıktığı ve yüklenici ortaklığa giderilmesi için ihtarda bulunulmasının akabinde yüklenici tarafından giderilmemesi üzerine dava dışı firmaya vakit geçirilmeksizin giderildiği ödenen bedellerin piyasa fiyatlarına uygun olduğu, her ne kadar mahkemece hükümde bu alacağa uygulanan avans faizine de KDV uygulanmasına karar verilmiş ise de; bu konuda davalı tarafın usulüne uygun istinafı bulunmadığından bu sebeple bu husus dairemizce re’sen dikkate alınmamış ve mahkeme kararında usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı hk(İstinaf Mahkemesi K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print