ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı niteliğinde olduğu sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgarî isçilik maliyetinin altında isçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin hükmün personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin olduğu, bu düzenlemenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de uygulanacağına ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında herhangi bir düzenlenin de bulunmadığı ve isteklilerin teklif ettikleri bedelle o isi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin belirlemenin de mevzuatta öngörüldüğü üzere sadece aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılabileceği, istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağının ise hesaplanacak sınır değere göre belirleneceği, bu kapsamda, ihalede davacı tarafından sunulan teklif bedelinin sınır değerin altında kalmadığı, dolayısıyla anılan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklama yapılmasının talep edilemeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde isteklinin teklifinin teklif edilen isçilik bedellerinin asgarî isçilik maliyetlerinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik ihale komisyonu kararının mevzuata uygun olmadığı dikkate alındığında, bu karara yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print