İhale dokümanında yeterlik kriteri olarak “Ek-1 Teklif Edilen Araç Listesi”nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istenildiği, anılan listede altı grup araç için marka, model, model yılı ve kasko değeri bilgilerinin istenildiği, bunun dışında araçların (otomatik vites olma gibi) teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi sunulmasına veya araçların bir kısmı için teknik özellik farkı gözetilerek ayrıca beyanda bulunulmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Diğer Belgeler” bölümünde altı grup araç için istenilen özellikte ilgili araçların marka, model, model yılı ve araç kasko değer bilgilerinin beyan edildiği, bu bilgilerin kesinleşen ihale dokümanı kapsamında bulunan “Ek1: Teklif Edilen Araç Listesi”nde idarece istenilenlere uygun ve aynı istekli tarafından doldurularak idareye sunulan Ek-1 Listesiyle uyumlu olduğu anlaşıldığından, davacıların oluşturduğu iş ortaklığının, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ek1: Teklif Edilen Araç Listesi ile araçların marka, model, model yılı ve kasko değerlerinin beyan edilmediğine ilişkin iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup hukukî isabet bulunmayan Mahkeme kararının bozulmasına ait Danıştay K

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print