iş deneyim belgesine konu iş her ne kadar sürekli personel çalıştırılmasını ihtiva etmesi bakımından uyuşmazlık konusu ihaleden farklılaşmakta ise de, belgeye konu işin “işletme” kısmının, yapılan işlerin niteliği bakımından “bakım ve onarım” kısmından ayrılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle belgeye konu işin bir bütün olarak uyuşmazlık konusu ihale dokümanında benzer iş olarak belirlenen “her türlü klima sistemlerinin bakım veya onarım işleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki idare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline ait karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print