itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçesinde belirtilen teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin sunuluş sekline uygun sunulmadığı, sunulan belgelerin bir kısmının fotokopi, bir kısmının ise suret üzerinden noter onayı yapılmış olarak sunulduğu” şeklindeki iddiasının, somut olduğu, mevzuata aykırı olarak sunulduğu ileri sürülen belgelerin belirtildiği, bu bakımdan başvurunun, 4734 sayılı Kanun gereği başvurunun konusu,  sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi gerekirken  reddine yönelik dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print