şikâyete konu ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde bulunduğundan bahisle davacının bu husustaki iddiası yerinde görülmemiş ise de, İdari Şartname maddesi uyarınca yapım iş deneyim belgesi verilmesi halinde iş deneyim belgesi ekinde işle ilgili son hakediş örneğinin sunulacağı ve iş deneyimi ile ilgili hakediş içindeki malzeme miktarlarının değerlendirileceğinin düzenlendiği, yapılan incelemede, dava konusu ihalenin mal alımı ihalesi olduğu, mevzuatta mal alımı ihalesinde, yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması halinde yapım işine ilişkin sürenin uygulanması gerektiğine ve ihale dokümanında yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulması halinde 5 yıllık süre yerine 15 yıllık sürenin dikkate alınacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği dikkate alındığında, davalı idarece, mevzuatta ve ihale dokümanında yer almamasına rağmen, bu hususun, yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunulması durumunda 15 yıllık sürenin uygulanacağı şeklinde geniş yorumlanmasının 4734 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen ilkelere aykırı olduğu hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print