İstekli olabileceklerin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediğinin tespitinde ise faaliyet konuları ihaleye katılımı azaltacak şekilde dar yorumlanmamalı, aksine rekabeti artıracak şekilde geniş yorumlanmalıdır. Dava konusu ihale, yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleri alımı ihalesi olup, davacının unvanında “gıda” ibaresinin bulunduğu, yaptığı itirazen başvuruda sunulan ve davalı idarece yapılan incelemede de bu hususun tespit edildiği dikkate alındığında, davacının ihale konusu alanda faaliyette bulunduğunun kabulü gerektiği Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun “şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmediğinden” bahisle şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print