ihaleyi gerçekleştiren belediyenin rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda olduğundan idare tarafından takdir yetkisinin ihalenin iptali yönünde kullanılmasının açık, anlaşılır, somut ve makûl gerekçelerinin ortaya konulması; idarenin ihalenin iptaline yönelik kararının hukuka uygunluğunun denetiminde ise, idarece açıklanan gerekçelerin, ihale konusu işin niteliğinin göz önünde bulundurulması gerektiği İdare tarafından alınan 2. ihale komisyonu kararıyla “İhale komisyonu olarak yapılan değerlendirmede Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ihale ile ilgili olarak makine parkının revize edilerek yeniden ihaleye çıkılacağı bilgisi komisyona bildirildiğinden ayrıca rekabet ortamı oluşmadığından” gerekçesiyle söz konusu ihalenin iptal kararı hukuka uygundur. İdarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif ve keyfi amaçlar doğrultusunda kullandığına ilişkin dosya içeriğinde herhangi bir somut bilgi ve belge de bulunmadığı dikkate alındığında, idarenin ihalenin iptali kararının iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiş olup Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir (Danıştay Kararlı)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print