Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kural olarak ancak mahkeme kararıyla feshedilebilir Bu kuralın istisnası fesih konusunda taraf iradelerinin birleşmesidir. Somut olayda ek protokol ile davalılar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedilmediği bu protokolden sonra davalılar arasında fesih iradeleri de birleşmediği gibi davalı arsa sahipleri tarafından fesihle ilgili açılmış bir dava veya alınmış bir karar bulunmadığından mahkemenin kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedildiğine dair kabulü doğru olmamıştır Taraflar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi halen geçerli olduğuna ve davacılar tarafından inşaattaki eksiklerin de kendileri ile yükleniciden bağımsız bölüm satın alan dava dışı 3. kişiler tarafından tamamlandığı söylendiğine göre uyuşmazlığın bu çerçevede değerlendirilip sonuçlandırılması gerekir 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print