ihalede kesin kabul işlemlerinin yapıldığı kesin hakkedişin yüklenicinin herhangi bir itiraz şerhi olmadan imzalandığını Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirir denildiğini yine Yüklenici geçici hakkedişlere itirazı olduğu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğu ve dayandığı gerçekleri idareye vereceği ve bir örneğini de hakkediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakkediş raporunun idareye verilen yazılı ihtirazi kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gereklidir Eğer yüklenicinin hakkediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar yetkililer tarafından hakkediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün bu itirazını idareye bildirmek zorundadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print