ihaleye teklif veren iş ortaklığının pilot ortağının sunduğu iş deneyim belgesindeki imalatlara istinaden 10 tam puan verildiği ancak özel ortağın alt yüklenici iş bitirme belgesinin puanlamaya esas kabul edilen uygulanan yapı tekniği kısmında *imalatının bulunmadığı İdari Şartname maddesi uyarınca yapılan değerlendirmede ihale komisyonu tarafından davacı iş ortaklığına 10 tam puan üzerinden 5 puan toplamda ise * puan verildiği bunun üzerine davacı iş ortaklığı tarafından, yapılan çalışmaların parsel planlaması işini de kapsadığı belirtilerek şikâyet yoluna gidildiği şikâyet başvurusunun reddi üzerine davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvurunun reddi üzerine Kurul kararının ilgili kısmının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı uyuşmazlıkta, davacı özel ortak uyuşmazlık konusu ihalede sunduğu alt yüklenici iş bitirme belgesi incelendiğinde puanlamaya esas kabul edilen uygulanan yapı tekniği kısmında, *inşaatı yapımı ifadelerinin yer aldığı ihaleyi yapan idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu işlerin parsel planlaması değil parsel planlamasının gerçekleştirilmesine dayanak sağlayan tâli işler olarak kabul edildiği anılan ihaleye katılıp teklif veren diğer şirketlerin iş deneyim belgeleri incelendiğinde söz konusu iş deneyim belgelerinde davacı özel ortak şirketin iş deneyim belgesine benzer olarak toprak etüdü harita üretimi ve tarla içi yol yapımı gibi imalatlar sayılmakla birlikte bunların dışında belli miktarda alanda parsel planlaması yapıldığından da bahsedildiği dolayısıyla arazi toplulaştırma diğer işlerin yanında ayrı bir faaliyet olarak sayıldığı görülmekte olup diğer işlerin ise arazi toplulaştırmasına yönelik ve buna hazırlık mahiyetinde imalatlar olarak sayıldığının anlaşıldığı bu durumda davacı özel ortak firmasının alt yüklenici iş bitirme belgesinde yer alan çalışmaların parsel planlaması işini de kapsadığı iddiası yerinde görülmediği iş deneyim belgesinde açıkça parsel planlaması bulunmayan davacı iş ortaklığının sunduğu iki adet iş deneyim belgesine ortaklık oranları dikkate alınarak 5 puan verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print