sözleşme konusu işin müvekkili tarafından sözleşme ve eki teknik şartname hükümlerine uygun olarak yapılarak bitirildiği geçici kabul itibar tarihi olacak şekilde geçici kabulünün yapıldığını ve geçici kabul tutanağı düzenlendiği kesin kabulünün yapılarak Kesin kabul Tutanağı tanzim edildiği ancak müvekkilinin davalı yana bahse konu ihale kapsamında bir borcu bulunmamasına rağmen müvekkilinin vermiş olduğu teminat mektuplarının iade edilmediği söz konusu teminat mektuplarının haksız olarak müvekkiline iade edilmediği gibi işin bitirilip kesin kabulünün yapılmış olmasına rağmen teminat mektubu tazmini konulu 2 ayrı yazı ile bahsi geçenbanka teminat mektuplarının tazmininin talep edildiği teminat mektuplarının paraya çevrilip ödenmemesi için taraflarınca ihtiyati tedbir kararı verilmesinin talepli dava

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print