özel sektör iş deneyim için sunulan gizli fiyat farkı içeren faturaların iş deneyimini tevsiki amacıyla kullanıldığı iddiasından kaynaklandığı, ana sözleşme haricindeki protokollerde incelenmek suretiyle firmaya ait dosyada bulunan faturaların gizli fiyat farkı bulunup bulunmadığı konusunda davalı idarece ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurarak yaptırılacak inceleme neticesinde karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de, davalı idarenin teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği hk(Danıştay Kararlı)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print