İsteklilerin tekliflerini birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerini dikkate alarak hazırlayacakları ve maliyetlerini, ihale dokümanı kapsamında yer verilen birim fiyat tariflerine, mahal listelerine, “poz özeti mahal listesi icmali” başlıklı belgeye ve sathi kaplama yapılacak yollar ile bitümlü sıcak karışım yapılacak yollara ilişkin enkesitlere göre hesaplayabilecekleri ve İdari Şartname’nin 12’nci maddesi düzenlemeleri uyarınca tekliflerini hazırlamak için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etme sorumluluğunun isteklilere ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda Özel Teknik Şartname’nin 2, 3 ve 4’üncü maddelerinde bahsi geçen kurumların alt yapı projelerine ilişkin bilgilerin ihale dokümanı kapsamında yer almamasının isteklilerin maliyetlerini belirlemelerine ve teklif sunmalarına engel olmadığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print