istekli tarafından sunulan teklifin ihalede tek geçerli teklif olarak kaldığı bu teklifin yaklaşık maliyete %99,88 oranında yakın olduğu teklifi daha düşük olan isteklilerin değerlendirme dışı kaldığı ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı ve tekliflerin değerlendirme aşamasında ihtiyaçtan kaynaklı işin niteliklerinde değişiklik olacağı belirtilerek ihalenin iptaline karar verildiği Bu durumda Kanun hükümleri uyarınca ihaleyi yapan idarenin anılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen ilkeleri gözetmek zorunda olduğu ve söz konusu ilkelere uygun sonuçlanmayan ihalelerde kanunla idareye tanınan ihaleyi iptal etme yetkisini kullanabileceği dikkate alındığında, sekiz teklif verilen ihalede geçerli kabul edilen tek teklifin de yaklaşık maliyete yakın olduğu ve yeterli rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı Bu itibarla, ihalenin iptaline dair karara karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabulüne ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılması

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print