itirazen şikâyet başvurularını inceleme sürecinde, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kişilerin görüsüne başvurması gerekmekle birlikte, işleme esas alınacak teknik görüşün uyuşmazlığa ilişkin hususları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturması, somut ve bilimsel kriterler gözetilmek suretiyle yapılacak değerlendirme sonucu bir gerekçe oluşturulması ile iddiaları karşılama konusunda yeterli olması gerekmekte olup,ihale dosyasındaki şartı sağlayıp sağlamadığının teknik görüşte değerlendirilmediği, dolayısıyla, eksik incelemeye dayalı biçimde oluşturulan teknik görüş esas alınmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline dair karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print