Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yönetmeliğin 60/B Elektronik eksiltme maddesinde Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalar

image_pdfimage_print
70 / 100

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yönetmeliğin 60/B Elektronik eksiltme maddesinde Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalar

5. Maddenin Yaptığı Değişiklikler;
Değişiklik Yaptığı
Madde/Fıkra
Yönetmeliğin 60/B maddesinin yedinci fıkrası
DeğişiklikYönetmeliğin 60/B maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Eski Hali

Elektronik eksiltme (Ek madde: 19.06.2018-30453/m  RG/7. md., yürürlük: 01.11.2018)

MADDE 60/B –

(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, diğer isteklilerin sıralamaları ve istekli sayısı da ayrıca bildirilebilir. Ancak elektronik eksiltme süresince isteklilerin kimlikleri açıklanmaz.

Yeni Hali

Elektronik eksiltme (Ek madde: 19.06.2018-30453/m  RG/7. md., yürürlük: 01.11.2018)

MADDE 60/B –

(7) Elektronik eksiltmenin her aşamasında, isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir. (Mülga cümleler: 30.09.2020-31260 R.G/5. md., yürürlük: 21.10.2020)

Açıklama/Öneri

  MBS İHALE HUKUK&DANIŞMANLIK 0534 819 47 25

image_pdfimage_print