Aşırı düşük teklif açıklamasında satış tutarı tespit tutanağının ve ihale işlem dosyasında iş ortaklığının özel ortağı olan şirkete ait pay defterinin ihale komisyonuna sunulmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan ve dolayısıyla teklifi geçersiz olan davacı şirketin teklifi ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin geçerli teklifi arasında kamu zararı değerlendirmesinin yapılamayacağı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının davacının bu husustaki iddiasının yerinde görülmediğine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı hk(Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print