ihalenin ilk neticelenen sonuçlarına göre en avantajlı 3. teklif sahibi olduğu Kurul kararı ile en avantajlı teklif sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ile en avantajlı ikinci teklif sahibi konumuna geldiği, ihale kararlarının ihale yetkilisinin onayı ile kesinleştiği, ihale komisyonunun davacı iş ortaklığını en avantajlı ikinci teklif olarak belirlemesinin ve davacı iş ortaklığının teklif geçerlik süresini ve teminat mektubunun süresini uzatmış olmasının ihalenin onaylanmasını zorunlu kılmadığı, idarelerin ihalenin iptal edilmesi hususunda takdir hakkının bulunduğu, en avantajlı teklif sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonrasında yeni oluşan durumda ekonomik açıdan en avantajlı 1.ve 2. teklif bedelleri arasında % 21,79 oranında fark olduğu ihaleyi yapan idarece kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını teminen takdir hakkının kamu yararına uygun kullanıldığı dikkate alındığında, şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı HK (Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print