ihale İdari Şartname maddelerindeki düzenlemeler ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personelin işçilik giderlerinde meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği konusunda İdari Şartname’de farklı düzenlemelerin bulunduğu, bu durumun, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği maddesinin son fıkrasında “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” şeklinde yer alan hükmüne aykırılık teşkil ettiği, bu kapsamda bahse konu İdari Şartname düzenlemelerinin, ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin yükleniciye fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususunda isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamasını engelleyici nitelikte olduğu

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print