ihale Sözleşme Tasarısı maddesinde yer alan aykırılık hallerinin 1 defa dahi gerçekleşmeleri halinde ihtarname gönderilmeden sözleşme feshine gidilebilmesinin, ihale konusu işte 12 ay süreyle 2 kısım için ayrı ayrı 3 öğün yemek verileceği dikkate alındığında, çok ağır ve orantısız bir yaptırım olduğu, bu nedenle tek aykırılık halinde sözleşmenin feshedilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca ağır aykırılık hali olarak belirtilen haller incelendiğinde, bu hallerin gerçekleşmesi durumunda hem idari para cezası kesileceğinin hem de sözleşmenin feshedileceğinin düzenlendiği, Tip Sözleşme uyarınca ağır aykırılık hallerinin ihlali durumunda uygulanacak tek yaptırımın fesih yaptırımı olduğu dikkate alındığında, idarece yapılan düzenlemenin bu haliyle Tip Sözleşme’ye ve ilgili dipnotunda yer alan açıklamalara aykırılık teşkil ettiği

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print