ihale sözleşme konusu edimini ifa ettiği iddiası ile sözleşme bedelini talep ettiği nazara alınarak taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümleri ve sözleşmenin eki mahiyetinde olan mevzuat hükümleri ve dokümanlar birlikte incelenip değerlendirilmek ve bununla bağlı kalınmak sureti ile; davacı tarafından yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olup olmadığı, yapılan işin toplam işin ne kadarına tekabül ettiği, yapılan iş kısmının sözleşme ve ekleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde tek başına sözleşme bedelinin tamamen veya kısmen hak kazanılmasına imkan verip vermeyeceği, yapılan iş kısmının, her 2 raporda da belirtilen planlama süreci ve sözleşme konusu iş nazara alındığında davalı tarafından kullanılmasının mümkün olup olmadığı, jeolojik etüt onay tarihi ve bu onayın sözleşme konusu işe ilişkin mevzuattaki yeri nazara alındığında, sözleşme konusu işin kısmen dahi olsa ifa edilmiş kabul edilip edilemeyeceği, ifanın kabul edilebilir olup olmadığı, kabul edilebilir ise, sözleşme ve ekleri ile bağlı kalınmak sureti ile toplam işe yüzde olarak oranı hususlarında tereddüte mahal bırakmayacak şekilde rapor alınması gerekir iken, mevzuata ve planlama sürecine aykırı olduğu belirtilen iş için yapılan hesaplamaya itibar edilmesi yerinde görülmemiştir(İstinaf Mahkemesi K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print