İkmal ihalelerinde ilk ihalenin ayni şartları çerçevesinde yapılmadığının kabulü gerekeceğinden aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre varsa zararın belirlenmesi gerekir  Aynı şartlarda yapılacak ihaleye göre zarar hesaplaması yukarıda adı geçen bilirkişilerin ek raporunda 2. seçenek olarak hesaplanmıştır  Bahsi geçen hesaplamaya göre. İlk ihalede davalıdan sonra en avantajlı teklif *TL olup fesih tarihi itibariyle kalan işin fiziki seviyesi % 86,99 olmakla ilk ihalede 2. en avantajlı fiyata göre kalan iş bedeli (kaçırılan fırsat) *TL dir Aynı koşullarda yapılacak 2. ihaleye göre işin tamamlama bedeli de bilirkişilerce * TL olarak tespit edilmekle iki ihale bedeli arasında davacının kaçırılan fırsat zararı *TL olarak tespit edilmekle bu miktar yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken ilk derece mahkemesince hatalı değerlendirme ile aksi yönde karar verilmesi doğru görülmemiş, davacı tarafın bu yöne değinen istinaf başvurusunun kabulü gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print