ihale Teklif ekinde sunulan ve TEKNİK AÇIKLAMA başlıklı davalı şirketin imza ve kaşesini taşıyan ve delil tespiti dosyası içerisinde bulunan belgenin 2. sayfasında dışarıdaki çelik boru çok uzun zaman içinde korozyon neticesinde incelse bile mevcut graut ve kaplama malzemesi iç basınca karşı gerekli dayanımı sağlıyacaktır düzenlemesi bulunduğu gibi, imzalanan sözleşme maddesinin 2. paragrafında yüklenicinin kesin kabul tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle meydana gelen zarar ve ziyandan sorumlu olduğu açıklanmış olup, HMK maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan hakim tarafından resen gözetilmesi ve yüklenicinin sorumlu olduğunun kabul edilmesi ve davacının istek kalemleriyle ilgili olarak araştırma ve inceleme yapılmalı ve bilirkişilerden rapor alınıp hüküm kurulması gerektiği Eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print