ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personelin işçilik giderlerinde meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği konusunda İdari Şartname maddelerinde birbiriyle çelişen düzenlemelerin bulunduğu, bu durumun Uygulama Yönetmelik maddesinin fıkrasında İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz şeklinde yer alan hükme aykırılık teşkil ettiği ve bahse konu Şartname düzenlemelerinin ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin yükleniciye fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususunda isteklileri tereddüte düşürerek tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamalarını engeller nitelikte olduğu

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print