teknik şartnamede ön proje idare tarafından tasdik edilmeden kesin projeye başlanılamayacağının belirtildiği şirket tarafından sunulan ön projenin ise idarece hiçbir somut gerekçe gösterilmeden iade edildiği Mahkemelerinin  ara kararıyla davacı şirketin sunmuş olduğu ön projenin sözleşme şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunda idari komisyon kurulup kurulmadığı ya da bunu incelemek amacıyla teknik ekip kurulup kurulmadığı kurulmuş ise bu kişiler tarafından tutanak vb tutulup tutulmadığı hususlarının *Genel Müdürlüğünden sorulduğu ancak anılan idarece bu kapsamda herhangi bir bilgi veya belge sunulamadığı her ne kadar davacı şirket tarafından sunulan ön projelerin sözleşme ve ekini kapsayan teslim standartları ve yeterliliğinde olmadığı gerekçesiyle iade edildiği belirtilmiş ise de, belirtilen hususların davacının yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığının açıkça anlaşılır bir biçimde ortaya konulamadığı, sözlü olarak ifade etmenin tek başına ağır bir yaptırım olan ihaleden yasaklamanın dayanağı olabilecek nitelikte hukuki değer taşımayacağı, hizmetin gereği gibi yerine getirilmediğinin açık ve objektif bir biçimde ortaya konulmamış olması ve davacının da dosyaya sunmuş olduğu ön projelerin sözleşme şartlarını taşıdığını gösterir raporların mevcut olması karşısında, davacı şirketin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin hukuka uygun objektif belgelerle ortaya konulmadan bir yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay K415)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print