analizlerin ihaleye katılım şartı olarak istenilmesinin olanak dahilinde olmadığı, teklifler değerlendirildikten sonra, ancak aşırı düşük tekliflerin varlığı halinde kanunun maddesi uyarınca istenmesi mümkün olan analizlerin böyle bir durumun ortaya çıkıp çıkmayacağının belli olmadığı tekliflerin verilmesi aşamasında ihaleye katılım şartı olarak istenilmesine olanak bulunmadığı, uyuşmazlık konusu olayda ise davacı ve diğer bazı şirketlerin teklifinin ise ilk aşamada analiz yokluğu veya eksikliği nedeniyle değerlendirme dışında bırakılarak geçerli teklif kalmadığından bahisle ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından bu gerekçelerle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır(Danıştay kararı bu yöndedir)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print