Araç Kiralama İhalelerine katılanların bilgisine (KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ)

image_pdfimage_print
52 / 100
4 Nisan 2023 SALIResmî GazeteSayı : 32153
YÖNETMELİK
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Kurum, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu Yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak %20’ye kadar indirim uygulaması getirebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “prim artırımı ve indirimi içermeyen” ibaresi “4.” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddedeki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Kurum hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim indirim ve artırımı için özel esaslar getirebilir.

Basamak No*İndirim %*Artırım %
8
7
6
5
4
3
2
1
0

* İndirim ve artırım oranları şirketlerce serbestçe belirlenecektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “40” ibaresi “250” şeklinde, “32” ibaresi “200” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık %2 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Ek-3 ve Ek-3/A’da” ibaresi “Ek-3, Ek-3/A ve Ek-3/B’de” şeklinde, “Ek-3/A’da” ibaresi “Ek-3/A’da ve Ek-3/B’de” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak (4. basamak)” ibaresi “4. basamak” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurul, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkilidir.”

“(13) 2023 yılı Nisan ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan 4. basamak azami primler, 1/5/2023 tarihinden itibaren Ek-2’de yer alan basamak uygulamasına esas baz prim olarak uygulanır. Birinci ve üçüncü fıkralarda 4. basamak primlerine yapılan atıflar baz prime yapılmış sayılır.

(14) En az beş sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan işletenler için sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda müteakip sigorta sözleşmesinde 8. basamak uygulanır. 1. basamakta bulunan işletenler için sigorta süresi içinde üç ve daha fazla trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödemesi yapılması halinde müteakip sigorta sözleşmesinde 0. basamak uygulanır.

(15) 1/5/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine %5 eklenerek uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe Ek-3/A’dan sonra gelmek üzere ekteki Ek-3/B eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1, 2 ve 3.” ibaresi “0, 1, 2 ve 3.” şeklinde, “4, 5, 6 ve 7.” ibaresi “4, 5, 6, 7 ve 8.” şeklinde, aynı ekin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5, 6 ve 7.” ibaresi “5, 6, 7 ve 8.” şeklinde ve “%10, %20 ve %30” ibaresi “%5, %20, %30 ve %50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik 15/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

“Ek-2: Hasarsızlık Sebebiyle Prim İndirimi ve Hasar Sebebiyle Prim Artırım Oranları Tablosu

Basamak Noİndirim (%)Artırım (%)
850 
740 
620 
55 
4 10
3 45
2 90
1 135
0 200

 

Ek-3/B: Yakıt Cinsine Göre Uygulanacak

İndirim Oranı Tablosu

Yakıt Cinsiİndirim (%)
%100 Elektrikli10
Benzin, Dizel, LPG

ve diğerleri

 

image_pdfimage_print