iş deneyim belgesi sahibi bir tüzel kişinin ortak olacağı tüzel kişi şirketin ihaleye katılabilmesi için bu belge sahibinin en az bir yıldır şirketin yarısından fazla hissesine sahip olması zorunlu olduğundan uyuşmazlık konusu isteklinin ihale tarihinden geriye doğru son bir yıldır davacı şirketin %51 ortağı olduğunun davacı şirket tarafından noter onaylı pay defterleri yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı tutanağı ile ortaya konulduğu gibi SMMM onaylı ortaklık tespit belgesi ile tevsik edildiği davalı idare tarafından AŞ pay devrinin Sicili Gazetesinde ilanının zorunlu olmamasına karşın Sicil Gazetesinde yer alan bilgilere itibar edilerek başka hiçbir araştırma yapılmaksızın tesis edilen dava konusu kurul kararının davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamıştır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print