uyuşmazlığa konu olayda, davacının, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu belgeye konu işin gerçekte tamamlanmadığına yönelik  iş bitirilmemesine rağmen kamu ihale mevzuatında iş deneyim belgesi düzenlenme koşullarına ilişkin hükümlere aykırı hareket edilerek hukuken geçersiz bir iş deneyim belgesi düzenlendiği, nitekim iş deneyim belgesi düzenlenen aynı yapım işine ilişkin ihale yapıldığı ve renovasyon yapım işi adı ile yapılan iş kapsamında hastaneye ait birçok inşaat, elektrik, mekanik, asansör imalatlarının bulunduğu, iş deneyim belgesine konu hastane yapım işinin idare tarafından yapılan 3. ihale ile tamamlandığı” şeklindeki somut, bilgi ve belgeye dayalı iddialarından kaynaklanan tereddüdün ihale komisyonu tarafından giderilmesi gerekmekteyken, bu hususlara yönelik herhangi bir irdeleme davalı idarece de yapılmadığı Bu itibarla, eksik inceleme ve değerlendirme sonucu işlem tesis edildiği anlaşıldığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print