ihale iptal gerekçelerinin göz ardı edildiği anılan iptal kararının gerekçesinde yaklaşık maliyetin artan imalat girdileri sonucunda yükseldiği gerekçesi geçmiş tarihte yapılmış ve teklif alınmış ihale bedelleri karşısında idarenin kullanacağı kamu kaynağı yönünden olumsuz değil aksine olumlu bir gösterge olduğu ihalenin daha sonra yeniden gerçekleştirilmesi hâlinde tamamlanan ihale sonucundan daha yüksek maliyetle karşılanabileceği,her ne kadar idare tarafından yatırımın askıya alınması gerekliliği gerekçe gösterilerek ihale iptal edilmiş ise de yatırımın gerçekleştirilmesi yönünde iradenin devam ettiği görülmektedir Bu durumda davalı idare tarafından ihalenin iptal edilmesine ilişkin makûl meşrû sebepler sunulmadığından ihalenin karara bağlanması aşamasında hukuken geçerli kabul edilebilecek somut gerekçeler ortaya konulmadan tesis edilen ihalenin iptali işlemine karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline dair karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print