ihale katılan isteklinin teklif geçerlilik süresi dolan ihale kapsamında yeniden sözleşmeye davet edilmesi tebliğ hükmü uyarınca isteğine bağlı olduğu davacının bu konuda bir talebinin bulunup bulunmadığı sorulmadan sözleşmeye davet edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı bu bağlamda iptal edilen ihalelerin sorumluluğunun idareye ait olduğu ve davet edilenleri bağlayıcı bir hususun bulunmadığı dikkate alındığında isteği olmadığı halde davet üzerine davacının sözleşmeyi imzalamadığından bahisle geçici teminatının irat kaydedilmesi işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print