ihale konusu işin %99,34’lük kısmının alt yüklenici sıfatıyla şirket tarafından gerçekleştirildiği, anılan işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin B/III grubu kapsamında yer aldığı, bu hâliyle iş bitirme belgesinin konusu ve niteliği itibarıyla ihale konusu işe uygun olduğu anlaşıldığından, özel ortak … şirketi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işe uygun olmadığından bahisle davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucu dava konusu işlemin iptaline karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print