ihale sürecinde, ihale konusu işin maliyet unsurlarında meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin ise, hem yüklenici hem de idarenin kayıplarının telafisi amacıyla fiyat farkı uygulaması getirilmiş olup, bu ihalede de fiyat farkının nasıl uygulanacağına ilişkin düzenlemeye yer verildiği görüldüğünden ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra meydana gelebilecek fiyat artış ve azalışlarının da bu kapsamda değerlendirilmesinin gerektiği ihale komisyonunca başvuru sahibinin ilk alınan komisyon kararında Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2. Teklif sahibi olarak belirlendiği de dikkate alındığında, ilk ilan veya davet tarihinden önce yapılması gereken bir işlemin ihale süreci içerisinde iptal işlemine gerekçe olarak gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptali işleminin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print