ihale konusu  ürünleri teslim eden yüklenicinin satış sonrası hizmet  garantisi kapsamında olan sözleşme konusu ürünlerin gizli ayıplı olarak kabul edilmiş olup ayıbın kabule icbar edilemeyecek derecede bulunduğu anlaşıldığından davacı iş sahibi * Kanunun maddesi gereğince eseri red ve aynı maddenin son cümlesi uyarınca yüklenicinin kusurlu olması halinde ayıptan dolayı uğranılan zarar kapsamında olan bu sistemin yeniden alım ve montaj bedelini isteyebilir Ancak iş sahibinin kusuru ile zararın artmasından yüklenici sorumlu tutulamayacağından zararın ayıbın ortaya çıkmasından itibaren makul süre içinde aynı koşullarda ihale yapılması halinde hangi bedelle yaptırılacak ise o miktarda olması gerekir  zarar kapsamına alınmama gerekçesini denetime elverişli olarak göstermek ve BK maddesi gereğince kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı olup reddi gereken sözleşme konusu ürünün yüklenicinin kusurlu olması nedeniyle ayıbın ortaya çıkmasından itibaren makul süre içinde aynı koşullarda ihaleye çıkılması halinde hangi bedelle temin ve montajının yaptırılabileceği konusunda denetime elverişli ve gerekçeli ek rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır garanti süresi içinde verdiği kusurlu talimat sonucu zararın oluşmasına neden olduğundan haksız fiil sorumluluğu olduğu ve bu sebeple aleyhine hükmedilen miktar yönünden zararın meydana geldiği olay tarihinden faiz uygulanması yerinde ise de diğer davalı sorumluluğu ayıplı ifa sebebiyle sözleşmeye aykırılığa dayandığı ve davadan önce yöntemine uygun ihtar ile temerrüde dürüşülmediğinden bu davalı yönünden de dava ve ıslah tarihi yerine haksız fiil tarihinden itibaren faiz yürütülmesi de usul ve yasaya aykırı olmuştur şeklindeki gerekçesiyle alınan karar bozulmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print