İhale kurumunun aşırı düşük savunmadaki paletli eskavatör aracının lastik giderlerinin sunulmaması nedeni ile  savunmanın geçersiz  olduğunu  ifade eden  karar :)))

image_pdfimage_print
64/ 100

paletli araçlarda  lastik gideri  nasıl öğrenilir konularında KİK in uzmanlık kararı çığır açıyor :))

 

Yapılan incelemede, idarece sınır değerin altında kaldığı tespit edilen Abak Yol İnşaat Harfiyat Orman Tarım Elektrik Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 13.05.2022 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği; açıklanması istenilen önemli maliyet bileşenlerinin; “lastik maliyetleri, araçların amortisman giderleri, araçların trafik-kasko giderleri, periyodik bakım onarım, araçların kira tutarları” olarak belirlendiği; anılan istekli tarafından 17.05.2022 tarihli yazı ekinde aşırı düşük teklif açıklamasının sunulduğu ve idarece açıklamaların mevzuata uygun görülmesi sonucunda ihalenin üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Abak Yol İnşaat Harfiyat Orman Tarım Elektrik Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “lastik maliyetleri, araçların amortisman giderleri, araçların trafik-kasko giderleri, periyodik bakım onarım, araçların kira tutarları”na ilişkin olarak yaptığı aşırı düşük teklif açıklaması yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca iddialar çerçevesinde incelenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında; temin edilecek araç ve ekipmanın firma mülkiyetinde olduğunun, bakım onarım ihtiyaçlarının firma ekipleri tarafından karşılanacağının belirtildiği ve “firmaya ait bilanço verileri” başlığı altında 2021 yılı bilanço aktiflerini gösteren bir sayfalık belgenin ve “Derik Belediye Başkanlığı’na doğrudan temin usulü ile şoförlü olarak kiraya verilen 1 adet greyder için düzenlenen 28.02.2022 tarihli fatura” başlığı altında bir adet e-arşiv faturanın sunulduğu; bunlara ilaveten, “istenilen maliyet bileşenlerine ait fiyat analizleri” başlığı ile 6 adet iş makinesi için ayrı ayrı araçların bir saatlik kira ücretlerini amortisman, tamir bakım sigorta ve iş makinesi kalemi için poz numarası belirtmek suretiyle birim fiyat belirlemek ve belirlenen birim fiyatları da 8 saat ve 405 iş günü ile çarpmak suretiyle maliyet oluşturarak toplam maliyet tutarının açıklandığı tespit edilmiş olup kendi malı olduğu belirtilen araçlar için maliyete ve amortismana dayalı bir açıklama yapılmadığı görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygunluğu yönünden araç kira bedellerine ilişkin olarak ihale üzerine bırakılan istekli tarafından düzenlenerek sunulan analizler incelendiğinde;

 

  • Silindir kiralanması (1 saatlik ücreti) için sunulan analizin:

 

Poz

 

 

Birimi

Miktar

Birim fiyat

Tutar

19.100.1006

Amortisman

0,000083

1/SA

 

 

 

19.100.1006

Tamir bakım

0,000011

1/SA

 

 

 

19.100.1006

Sigorta

0,000023

1/SA

 

 

 

19.100.1006

Toplam

0,000117

1/SA

 

 

 

10.120.1067

Silindir

 

AD.

0,000117

571000

66,81

Silindirin 1 günlük ücreti    : 121,68 x 8 sa              =          534,48 TL

Silindirin 18 aylık ücreti     : 534,48 x 405 iş günü  =  216.464,40 TL

Silindirin 18 aylık ücreti     : 431.308,80/18             =    12.025,80 TL

 

şeklinde olduğu görülmüş olup hesaplanan saatlik tutarın 66,81 TL olduğu ancak 1 günlük ücret hesabında 121,68 x 8 = 534,48 TL denildiği; oysa 66,81 x 8= 534, 48 TL olması gerektiği anlaşılmış olup analizde kullanılan 10.120.1067 pozuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 yılı İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik-Araç ve Gereç Rayiç Listelerindeki açıklamanın;

 

Poz no  :  10.120.1067                                                                

Tanımı : Titreşimli silindir (6-7 ton – 7 ton dahil statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 50-60 HP)

Rayiç fiyatı : 571.000,00

 

şeklinde olduğu; Teknik Şartname’de silindirin 130 HP gücünde olması gerektiğinin belirtildiği; bu yönüyle kullanılan rayiçteki aracın teknik özelliğinin ihale ile temin edilmesi istenilen aracın teknik özelliği ile uyumlu olmadığı; ayrıca, 19.100.1006 poz numarası ile önemli bileşenlerden amortisman giderleri, araçların trafik-kasko giderleri, periyodik bakım onarım giderleri için 0,000117 olarak belirtilen miktarın Karayolları Genel Müdürlüğü 03.542/2 Titreşimli silindirin 1 saatlik ücreti analizinden alındığı ancak bu analizde de silindirin motor gücünün 50-600 DHP olduğu ve lastik giderine ilişkin açıklama bulunmadığı tespit edilmiştir.

Toplantı No2022/036
Gündem No12
Karar Tarihi26.07.2022
Karar No2022/UH.II-868
image_pdfimage_print