ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazı için Teknik Şartnamede düzenlenen teknik kriterleri karşılamadığına ilişkin olduğu, ancak ihalede teklif edilen muhtelif tıbbi sarf malzemelerine ilişkin teknik doküman ve/veya katalogların yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği, tıbbi sarf malzemelere ilişkin sadece ÜTS kayıt numaralarının belirtilmesinin yeterlik kriteri olarak düzenlendiği diğer taraftan İdari Şartnamede numune istenebileceği ve demonstrasyon yapılabileceği düzenlense de bu düzenlemeler İdari Şartnamede yapılmadığından bu düzenlemelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, dolayısıyla başvuruya konu kısım için teklif edilen sarf malzemesine ilişkin teknik değerlendirmenin ancak sözleşme aşamasında yapılabileceği hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print