ihalede yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında iş kaleminin altında yer alan  Beton çelik çubuğu analiz girdilerine yönelik fiyat teklifi ekinde sunulan satış tutarı tespit tutanağında yer alan fatura bilgileri tablosunda beton çelik çubuğun ayrı ayrı gösterilmediği görülmekle birlikte bahse konu analiz girdilerinde yer alan nervürlü beton çelik çubuklarının sadece çaplarının birbirinden farklı olduğu ancak her 2 ürünün nervürlü beton çelik çubuğu olarak tanımlandığı ve ürünün içeriği bakımından herhangi bir farklılığın bulunmadığı dikkate alındığında her iki analiz girdisinin farklı nitelikte analiz girdisi olarak değerlendirilmemesi gerektiği, ayrıca her iki analiz girdisinin birim fiyatlarında da farklılık bulunmadığı, bu haliyle fiyat teklifini veren firma tarafından ihale konusu işte kullanılması öngörülen teklife konu mal miktarının tespitinde satış tutarı tespit tutanağında belirtilen toplam satış miktarının dikkate alınabileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmaması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print